zde budou zakládány nové kurzy pro šk. rok 2014/2015, zejména pro projekt MA a další